Penjualan NOSS Atas Talian

Bermula 1 Julai 2020, NOSS boleh dibeli secara atas talian melalui MySPIKE. Pada masa ini terdapat 407 Program NOSS yang boleh dibeli secara atas talian. Bilangan Program NOSS untuk jualan akan ditingkatkan dari masa ke semasa. Setiap NOSS akan dijual RM20.00 untuk langganan selama setahun. Belian boleh dilakukan di Dashboard Pengguna.

Sila Daftar MySPIKE sebelum memulakan belian atau Login MySPIKE untuk memulakan belian di Dashbord Pengguna.

Platform Pelajar

MySPIKE merupakan gerbang yang membuka laluan kepada lepasan sekolah atau pelajar yang berminat menceburi dan menjalani latihan dalam bidang kemahiran. MySPIKE adalah langkah yang paling tepat sebagai pusat rujukan untuk memilih bidang kemahiran dan pusat latihan yang bersesuaian.

Seterusnya, melalui Platform Pelajar ini, pengguna yang terdiri dari ibu bapa, pelajar dan orang awam dapat mencari bidang kemahiran dan pusat latihan yang bersesuaian selepas tamat persekolahan.

Platform Pelajar ini juga menjadi ruang untuk bekas pelajar dan graduan membuat maklumbalas setelah tamat menjalani latihan terhadap Pusat Bertauliah dan maklumbalas Pengesanan Graduan.

Platform Industri

Ke arah pelaksanaan TVET dipacu industri, MySPIKE adalah platform paling sesuai untuk memperkukuhkan hubungan dan kerjasama khususnya antara industri, penyedia latihan dan para pelatih.

Melalui MySPIKE, pihak industri dan majikan memperoleh manfaat dari segi carian bakal pekerja mengikut bidang, menawarkan Latihan Industri (LI) dan meningkatkan kemahiran kakitangan sedia ada.

Platform Pekerja

Berteraskan konsep pembelajaran sepanjang hayat, Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) digunakan bagi mengiktiraf kelayakan individu yang boleh membuktikan keterampilan seperti yang digariskan.

Melalui MySPIKE ini, pekerja, profesional, graduan dan pencari kerja berpeluang untuk meningkatkan dan menambah kemahiran melalui latihan di pusat bertauliah JPK melalui pelbagai kaedah pembelajaran dan penilaian yang disediakan.

Platform Pensyarah

Pensyarah dan personel yang terlibat dalam latihan kemahiran dapat melihat paparan setiap rekod dan aktiviti terkini. Melalui MySPIKE, dalam konteks pelaksanaan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM), pensyarah dan personel berkaitan hanya perlu menggunakan sistem tunggal bagi tujuan perakuan personel seperti Pegawai Penilai, Pegawai Pengesah Luaran dan lain-lain.

Seterusnya proses pendaftaran, penilaian dan verifikasi dilaksanakan melalui MySPIKE.

Platform Institusi Latihan

MySPIKE menyokong sepenuhnya operasi Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM).

Oleh yang demikian, urusan berkaitan pentauliahan program meliputi permohonan baru, pembaharuan dan lain-lain dilaksanakan secara atas talian sahaja. Begitu juga urusan pendaftaran pelajar dan permohonan verifikasi yang berkaitan dengan persijilan dilaksanakan atas talian menggunakan MySPIKE.

Platform Agensi TVET

Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) adalah proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan dengan penekanan utama terhadap kemahiran dan amalan industri. Di Malaysia, terdapat dua agensi utama yang memberi tauliah atau akreditasi kepada Institusi Latihan Kemahiran Awam dan Swasta iaitu Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

Agensi utama yang mendapat pentauliahan SPKM ialah Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM), Institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan (ILKBS), Majlis Amanah Rakyat, GIATMARA, Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional (BPLTV), Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC) dan lain-lain yang berkaitan.

Pendaftaran Pengguna MySPIKE

# Pendaftaran Pengguna Jumlah
1. August 2020 198
2. July 2020 1,918
3. June 2020 1,241
# Jumlah Pengguna Semasa 105,539

Permohonan Personel MySPIKE August 2020

# Jenis Permohonan Jumlah
1. Personel Baru 88
2. Tambah Jawatan 18
3. Tambah Program 24
4. Pembaharuan 116